Polityka prywatności

Polityka dotycząca prywatności

Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, plikach cookies przez firmę AMARAD Radosław Leusz. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez firmę AMARAD Radosław Leusz?


Użytkownicy korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzu, poprzez stronę www. Formularz wymaga podanie informacji umożliwiającej skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami.

W jaki sposób chronione są informacje?
Informacje przechowywane są i przetwarzane przez firmę AMARAD Radosław Leusz z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom? Dane użytkowników strony www.amarad.eu nie są udostępniane innym podmiotom. Administratorem danych osobowych jest: AMARAD Radosław Leusz w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.


Czy mam prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia moich danych?
Udostępniamy każdemu użytkownikowi możliwość modyfikacji i usunięcie posiadanych przez AMARAD Radosław Leusz danych osobowych.
Dane kontaktowe administratora:
– e-mail: biuro@amarad.eu
– formularz kontaktowy
– adres korespondencyjny: ul. Turzycowa 47/14, 80-174 Gdańsk


Czy mam prawo wyboru?
Administrator danych osobowych daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie
chcą korzystać ze strony www.amarad.eu i udostępniać informacje o sobie. Nasz serwis jest dostępny bez
konieczności podawania danych osobowych, jedynie niektóre usługi jak formularze kontaktowe tego
wymagają.