Oferta

Jesteśmy wiarygodni, solidni, a nasza praca zyskała uznanie klientów w Polsce i zagranicą. Tworzymy rozwiązania pozwalające na realizację wspaniałych konstrukcji we wszystkich dziedzinach inżynierii budowlanej.

Realizujemy szeroki zakres skomplikowanych projektów budowlanych – od obiektów infrastruktury drogowej po budynki wielorodzinne i komercyjne. Pomagamy naszym klientom na wszystkich etapach procesu budowlanego – od etapu koncepcji aż do fazy powykonawczej, a także w koordynacji zadań projektowych. Ponadto wykonujemy projekty w technologii BIM dla budynków oraz trójwymiarowe modele obiektów inżynieryjnych.

Foto2_wykonawczych

Wykonujemy opracowania dokumentacji projektowej dla:

– projektów budowlanych;
– projektów przetargowych;
– projektów wykonawczych (w tym projekty technologiczne i warsztatowe);
– projektów powykonawczych.

Foto3_komercyjnej

Realizujemy projekty dla:

– obiektów infrastruktury drogowej;
– budynków komercyjnych, w tym handlowych i biurowych;
– obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych;
– budynków mieszkalnych;
– konstrukcji prefabrykowanych.