Oprogramowanie sofistik

 

SOFiSTiK to oprogramowanie, którego w naszej branży nie trzeba przedstawiać. Jego potencjał posłużył do tworzenia wspaniałych konstrukcji we wszystkich dziedzinach inżynierii budowlanej. Trzeci Most Bosforski, hotel Yas w Abu Zabi czy słynny Tappan Zee Bridge w Nowym Jorku to tylko wybrane przykłady spektakularnych budowli, w projektowaniu których wykorzystano SOFiSTiK. Sami z niego korzystamy w wielu projektach ponieważ doskonale wiemy jak bardzo ten program potrafi pomóc i jak wiele problemów może rozwiązać. Jako jego użytkownicy otrzymaliśmy autoryzację producenta i zostaliśmy oficjalnym dystrybutorem SOFiSTiK na polskim rynku.
 


SOFiSTiK
to oprogramowanie, którego w naszej branży nie trzeba przedstawiać. Jego potencjał posłużył do tworzenia wspaniałych konstrukcji we wszystkich dziedzinach inżynierii budowlanej. Trzeci Most Bosforski, hotel Yas w Abu Zabi czy słynny Tappan Zee Bridge w Nowym Jorku to tylko wybrane przykłady spektakularnych budowli, w projektowaniu których wykorzystano SOFiSTiK. Sami z niego korzystamy w wielu projektach ponieważ doskonale wiemy jak bardzo ten program potrafi pomóc i jak wiele problemów może rozwiązać. Jako jego użytkownicy otrzymaliśmy autoryzację producenta i zostaliśmy oficjalnym dystrybutorem SOFiSTiK na polskim rynku.

Według wielu fachowców program ten dokonał przełomu w cyfryzacji procesów budowlanych. SOFiSTiK zdobył uznanie inżynierów na całym świecie, którzy docenili w nim przede wszystkim intuicyjność obsługi i łatwość modelowania konstrukcji. Niewątpliwym atutem oprogramowania jest możliwość jego modułowej rozbudowy, która umożliwia twórcom zindywidualizowanie ich autorskich projektów. Modułowość programu pozwala także na optymalizację kosztów, które dopasowane są do konkretnych potrzeb. Producent oferuje m.in. moduły i pakiety wykorzystywane w konstrukcjach mostów, budynków, analizy niezawodności, dla geotechniki i wielu innych. Klienci, którzy zakupili oprogramowanie SOFiSTiK z dużym uznaniem podkreślają także jego funkcjonalność przy rozwiązywaniu problemów budowlanych i przejrzystość na wszystkich etapach projektu. Program jest dla nich niezwykle pomocnym partnerem w tworzeniu inteligentnej i wydajnej inżynierii. Ponadto producent sukcesywnie wzbogaca swoją ofertę dodając nowe funkcje i udoskonalenia ułatwiające pracę użytkownikom. Oprogramowanie SOFiSTiK współpracuje także z innymi programami, co pozwala na transfer danych i niezakłóconą ciągłość pracy. 

Według wielu fachowców program ten dokonał przełomu w cyfryzacji procesów budowlanych. SOFiSTiK zdobył uznanie inżynierów na całym świecie, którzy docenili w nim przede wszystkim intuicyjność obsługi i łatwość modelowania konstrukcji. Niewątpliwym atutem oprogramowania jest możliwość jego modułowej rozbudowy, która umożliwia twórcom zindywidualizowanie ich autorskich projektów. Modułowość programu pozwala także na optymalizację kosztów, które dopasowane są do konkretnych potrzeb. Producent oferuje m.in. moduły i pakiety wykorzystywane w konstrukcjach mostów, budynków, analizy niezawodności, dla geotechniki i wielu innych. Klienci, którzy zakupili oprogramowanie SOFiSTiK z dużym uznaniem podkreślają także jego funkcjonalność przy rozwiązywaniu problemów budowlanych i przejrzystość na wszystkich etapach projektu. Program jest dla nich niezwykle pomocnym partnerem w tworzeniu inteligentnej i wydajnej inżynierii. Ponadto producent sukcesywnie wzbogaca swoją ofertę dodając nowe funkcje i udoskonalenia ułatwiające pracę użytkownikom. Oprogramowanie SOFiSTiK współpracuje także z innymi programami, co pozwala na transfer danych i niezakłóconą ciągłość pracy.

Kupując to oprogramowanie zyskujesz doskonałe narzędzie do realizacji Twoich autorskich projektów budowlanych. Dołączysz do rodziny liderów innowacyjnej architektury kreując swój własny styl i markę.

 

Zapraszamy do kontaktu: SOFiSTiK@amarad.eu

Kupując to oprogramowanie zyskujesz doskonałe narzędzie do realizacji Twoich autorskich projektów
budowlanych. Dołączysz do rodziny liderów innowacyjnej architektury kreując swój własny styl i markę.

 

Zapraszamy do kontaktu: SOFiSTiK@amarad.eu

Pakiety SOFiSTiK FEM

Pakiety SOFiSTiK FEM są rozwiązaniami dostosowanymi do wszystkich obszarów zastosowań inżynierskich, począwszy od projektowania dwuwymiarowego płyt aż po projektowanie trójwymiarowe budynków i mostów. Wszystkie pakiety zapewniają możliwość projektowania zgodnie z Eurokodami i wieloma innymi kodami projektowymi. Dodatkowo posiadają interaktywny Post-processing i 64-bitowy solver.

Pakiety oferują wszechstronne opcje przetwarzania wstępnego, od parametrycznego wprowadzania danych tekstowych do dodatku SOFiPLUS dla AutoCAD® oraz BIM Solution z Autodesk Revit® Structure. Ponadto, wiodące technologie SOFiSTiK są stale optymalizowane i rozwijane.

3D FEM professional

Pakiet do analizy BIM i projektowania 3D

3D FEM premium

Rozwiązanie dla złożonych i wymagających projektów

3D FEM ultimate / 50

Wysokiej klasy pakiety dla inżynierii budowlanej

SOFiSTiK UI-Suite

Dodatkowe licencje dla pre- i post-processingu

Dostępne są różne opcje w zakresie wprowadzania i analizy danych w sposób graficzny i numeryczny.

 UI-SUITE zawiera moduł SOFiPLUS Pre-Processing (Autodesk® AutoCAD® Add-on), interfejs do modelowania informacji o budynku Autodesk® Revit® oraz wymagane moduły SOFiSTiK Post-Processing.

Korzyści:

 • Atrakcyjna cena.
 • Rozszerzenie pakietu 3D FEM o optymalną konfigurację sieci.
 • Równoległe modelowanie na różnych platformach.
 • Równoległa ocena wyników i raportowanie.
 • Inteligentne i skalowalne zarządzanie licencjami.
 • Możliwość stworzenia konfiguracji dla 4 użytkowników poprzez połączenie np. 1 x 3D FEM Premium z 3 x Pakietami UI.
 • Idealnie dostosowany do pracy w sieci poprzez VPN.
 • Rozszerzenie konfiguracji poprzez dodanie dodatkowych modułów dla funkcji dynamicznych, interakcji grunt-struktura, geotechnicznych, wysokosprawnego solvera itd.

SOFiCAD

SOFiCAD Detailing

Moduł Detalowania

Tworzenie rysunków szalunkowych, pozycyjnych i warsztatowych. Zawiera wszystkie funkcje i elementy wymagane dla rysunków konstrukcyjnych, takie jak wymiarowanie asocjacyjne, oznaczenia poziomów, kreskowanie, symbole, itp.

SOFiCAD Reinforcement

Moduł zbrojenia do rozmieszczenia prętów stalowych i siatek

Układ prętów stalowych i siatek dla każdego zbrojenia. Płynna integracja z AutoCAD, elastyczne ustawienia norm biurowych za pomocą stylów, bezpośrednie generowanie planu, kształty definiowane przez użytkownika, eksport istniejącego zbrojenia do obliczeń według teorii II rzędu, układ siatki poligonalnej, makra do tworzenia prętów parametrycznych (dla makr wymagany jest moduł Detailing).

BAMTEC

Kontrola, produkcja i plany rozmieszczenia dopasowanych mat zbrojeniowych

W pełni automatyczne tworzenie mat z uwzględnieniem wszystkich wymaganych rysunków w jednym pliku, późniejsze rozmieszczanie obszarów, rozbudowane funkcje edycji, dodatkowe obszary z różnymi opcjami. (Wartość lub średnica/liczba prętów)

SOFiCAD Alignment

Moduł tyczenia

Umożliwia planowanie konstrukcji drogowych  na podstawie  zdefiniowanych przez użytkownika parametrów – osi, spadków i pasm nachylenia, zwężonych i poszerzonych przekrojów regularnych wraz z oznaczeniami poziomu, wielu dowolnych układów współrzędnych z dodatkowymi stałymi i odpowiednimi punktami tyczenia.

SOFiCAD - OEM

Program 2D dla budownictwa i zbrojenia z technologią AutoCAD®.  SOFiCAD-OEM jest oparty na popularnej i sprawdzonej aplikacji AutoCAD® – SOFiCAD. Produkt posiada wbudowany rdzeń Autodesk AutoCAD® OEM.

Budowa

 • z funkcjonalnością AutoCAD OEM
 • asocjacyjne wymiarowanie konstrukcji, kreskowania i wysokości
 • stemplowanie materiałów budowlanych zgodnie z kartami katalogowymi DBV (w tym Eurokod/DIN EN 1992-1-1)
 • umożliwia przepływ BIM (.rvt -> .dwg) i zawiera interfejs do oprogramowania obliczeniowego SOFiSTiK FE
 • przebicia i wgłębienia wraz z oznaczeniami
 • szerokie możliwości personalizacji i tworzenia indywidualnych norm biurowych
 • przekroje na metr bieżący detali
 • siatka osi i pojedyncze osie
 • polecenia dla krzywych tractrix i przekrojów tuneli
 • bloki wzdłuż polilinii (np. ścianki szczelne)
 • eksport współrzędnych do plików tekstowych
 • konstrukcje schodów w oparciu o katalogi standardowe
 • konstrukcja stalowa – lekka wraz z biblioteką profili dla widoku przekroju

Zbrojenie prętowe i siatkowe

 • wszystkie polecenia edycyjne AutoCAD, właściwości i szybkie filtry mogą być zastosowane również do obiektów zbrojeniowych
 • specyficzne dla danego kraju siatki, średnice prętów zbrojeniowych i odstępniki mogą być dowolnie wybierane w pliku zewnętrznym
 • pręty o dowolnych kształtach gięcia (DIN/ISO)
 • zbrojenie siatkowe z dowolnymi siatkami, na zamówienie, z magazynu oraz strzemiona
 • automatyczne określanie ilości i widoczny mnożnik dla lepszej kontroli
 • automatyczne tworzenie rozkładów prętów i gięć
 • automatyczne uwzględnianie otuliny betonowej
 • wyświetlanie prętów zbrojeniowych w postaci szczegółów kształtu z ich rzeczywistą geometrią, łącznie z odpowiednim blokiem gięcia i średnicą pręta
 • integracja wszystkich kształtów gięcia zgodnie z DIN 1356 część 10 i nową normą DIN EN ISO 3766
 • możliwość dowolnego kształtowania prętów dzięki zastosowaniu tzw. żelazek X
 • możliwość zmiany prętów zbrojeniowych wzdłuż dowolnego szalunku

SOFiSTiK BIM Workflow

Modelowanie informacji o budynku (BIM) jest inteligentnym procesem opartym na modelu 3D, który dostarcza wszystkim projektantom i firmom wykonawczym informacje i narzędzia do efektywnego planowania, projektowania, budowy i zarządzania budynkami oraz infrastrukturą. Wszystkie istotne dane konstrukcyjne są modelowane cyfrowo. Zmiany w modelu następują automatycznie, tzn. wszystkie widoki, listy lub inne parametry są automatycznie dostosowywane.

SOFiSTiK od lat rozwija produkty oparte na Autodesk Revit, aby w pełni wykorzystać potencjał BIM, szczególnie w projektowaniu konstrukcji.

Korzyści:

 • Wszystkie niezbędne kroki, począwszy od analizy modelowania i projektowania, aż po detalowanie zbrojenia, mogą być przetwarzane we wspólnie używanej bazie danych z otwartym i bezpiecznym interfejsem.
 • Możliwość wyprowadzenia planów, pomiarów ilościowych i modelu analitycznego
 • Wzrost wydajności, niezawodności planowania i jakości planowania
 • Partnerstwo z Autodesk w branży AEC, gwarantuje ciągły rozwój produktów BIM.

Interfejs SOFiSTiK dla Revit

Interfejs SOFiSTiK dla Revit pozwala na wygenerowanie modelu 3D Finite-Element z modelu analitycznego Autodesk® Revit® z uwzględnieniem obciążeń i warunków brzegowych.

Dodatkowe właściwości konstrukcyjne, które mają wpływ na analizę, takie jak przeguby liniowe na krawędziach płyt lub szerokość efektywna dla belek T mogą być wprowadzone do programu Revit i interpretowane przez interfejs.

Interfejs SOFiSTiK dla Revit zawarty jest w SOFiSTiK Analiza + Projektowanie dla Revit.

Generowanie zbrojenia (RCG)

SOFiSTiK Reinforcement Generation automatycznie generuje trójwymiarowy model zbrojenia wewnątrz Autodesk® Revit® na podstawie obliczonych wyników analizy i projektowania.

Model zbrojenia dostarcza automatycznie wygenerowaną propozycję układu zbrojenia, który spełnia wymagania i może być dowolnie modyfikowany.

Detalowanie zbrojenia (RCD)

SOFiSTiK Reinforcement Detailing znacznie przyspiesza tworzenie schematów zbrojenia 2D z modeli 3D-Rebar w Revit.

Produkt składa się z oprogramowania i zestawów, które można łatwo modyfikować w celu spełnienia norm krajowych lub zakładowych. Obejmuje on również tworzenie list prętów, harmonogramów gięcia i list cięcia dla siatek drucianych.

Film