Blog

SOFiSTiK | 2020 – Najnowsze funkcje dla niezawodnej inżynierii

SOFiSTiK 2020 to najnowsza wersja oprogramowania, która otwiera drzwi do zupełnie nowego świata modelowania parametrycznego i analizy danych projektowych. Rozszerzony interfejs użytkownika, spójna obsługa elementów projektowych, czy udoskonalone modelowanie graficzne – to tylko niektóre atrybuty SOFiSTiK 2020. Wszystko po to, aby dostarczać użytkownikom niezawodnych rozwiązań konstrukcyjnych i zapewnić płynność pracy.

 

Poniżej krótki przegląd nowych funkcji.

Nowy interfejs użytkownika

 • Nowo zaprojektowany graficzny interfejs użytkownika z paskami narzędzi dla SSD i przepływu pracy.
 • Uproszczone, zorientowane na dokumenty wskazówki dla użytkownika w Podglądzie Wyników.
 • Lepsze wsparcie dla skalowania w zobrazowaniu Windows (np. dla monitorów 4K).
 • Lepsza organizacja elementów sterujących.

 

 

Eksport IFC

Wersja 2020 umożliwia, bez konieczności posiadania dodatkowej licencji, eksport następujących widoków i wersji modelu IFC do pracy zespołowej nad modelami BIM:

 • Model analityczny (widok analizy strukturalnej IFC).
 • Geometria wolumetryczna i informacje materiałowe jako szeroko stosowany widok koordynacyjny IFC2x3 lub jako nowy widok referencyjny IFC4.
 • Eksport zdeformowanego kształtu dla każdego obciążenia.
 • Eksport wybranych grup.

 

 

Spójna obsługa elementów projektowych

 • Nowe zadania dla kontroli wyboczenia giętnego i zwichrzenia elementów konstrukcyjnych.
 • Wykresy prętów w raporcie dają łatwy przegląd warunków brzegowych.
 • Elementy konstrukcyjne są w pełni zintegrowane ze wszystkimi narzędziami do postprocessingu, udostępniając różne grafiki i tabele w celu szczegółowego udokumentowania wyników.

 

 

Ulepszone graficzne modelowanie CABD z SOFiPLUS

 • Geometria cięgien i dopasowane cięgna mogą być kopiowane na inne osie w celu szybszego modelowania przekrojów wieloprzęsłowych z naprężeniem wstępnym.
 • Uproszczone tworzenie powtarzających się obiektów wzdłuż osi (np. pręty poprzeczne, cięgna poprzeczne) przy użyciu odległości lub ilości.
 • Przekroje cięgien i belek na osi drugorzędnej podążają za rotacją rozmieszczenia

 

 

Projektowanie sejsmiczne – koordynacja pracy w technologii BIM

 • Projektowanie elementów usztywniających z programu Autodesk Revit.
 • Wyniki dla ścian mogą być wyświetlane jako wynikowe siły dla belek.
 • Poziomy kondygnacji w modelu Revit są rozpoznawane podczas analizy i generują wyniki (np. środek masy lub sztywność).
 • Zadanie SSD w przypadku trzęsienia ziemi z bardziej przejrzystą konstrukcją i nową opcją Newmark dla superpozycji głównych kierunków
 • Nowe zadania do projektowania pod obciążenia sejsmiczne

 

 

Programowanie wizualne z wykorzystaniem Dynamo i Grasshoppera

Programowanie wizualne jest łatwym i wydajnym sposobem na wprowadzenie zmian charakterystycznych dla danego projektu. W zależności od platformy, SOFiSTiK obsługuje:

 • Darmowe węzły Grasshopper do parametrycznego generowania elementów konstrukcyjnych w Rhinoceros (licencja SOFiSTiK wymagana tylko do analizy).
 • Komponenty Dynamo do oceny wyników SOFiSTiK w Autodesk Revit.

 

 

Prefabrykowane mosty z Bridge Modeler

 • Prefabrykowane mosty dźwigarowe jako nowy typ mostu.
 • Wieloboczny układ elementów prefabrykowanych z płytą łukową.
 • Tworzenie powtarzających się elementów wzdłuż osi mostu.
 • Generowanie planu wraz z adnotacjami dla stacji osiowych.

 

 

Konfigurowalne zestawienia zbrojenia (dostosowane do potrzeb użytkownika)

 • Nowy schemat zbrojenia DOCX jako format wyjściowy dla programu Reinforcement Detailing i SOFiCAD.
 • Układ planu może być dostosowany indywidualnie za pomocą szablonów.
 • Generowanie obrazów do opisu kształtów gięcia.
 • Rozkłady sum i różnic.